ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ

Επεξεργασία -Συσκευασία χελιού και σολομού
Εμβαδόν κτιρίου : 400 τ.μ.
Περιοχή : ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έργα στην ίδια κατηγορία

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram