ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ - HILTON FOODS - ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Εμβαδόν κτιρίου : 2.100 τ.μ.
Περιοχή : ΒΙ.ΠΕ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έργα στην ίδια κατηγορία

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram