ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε. - ΒΟΝΙΤΣΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΑ
Εμβαδόν κτιρίου : 260τ.μ.
Περιοχή : ΧΑΛΙΚΙ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ - ΒΟΝΙΤΣΑ

Έργα στην ίδια κατηγορία

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram