ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΧΘΥΩΝ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού συσκευαστηρίου ιχθύων στη Βόνιτσα Αιτωλ/νίας.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram